Cadre didactice

Cadrele didactice care au condus școala noastră de la inaugurare și până în prezent sunt:

Prof. Alexei Rotaru – director

Prof. Ion Condoiu – director

Prof. Elena Popescu – director

Prof. Alexei Rotaru – director; Prof. Doina Teodorescu – director adjunct

Prof. Adriana Anastasiu – director; Prof. Alexei Rotaru – director adjunct

Prof. Elena Frăsineanu – director; Prof. Iuliana Lingner – director adjunct

Prof. Ana Zamfir – director; Prof. Bădin Emilia Blanche – director adjunct

Prof. dr. Hrisanti Bulugea – director

Conștientă de răspunderea ce ne-a fost încredințată, îndrăznim a ne uni gândul cu cel al Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru a vă împărtăși mesajul său ce a străbătut vremurile din secolul al IV-lea până în zilele noastre:

„Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, Se bucură şi Dumnezeu. Şi oricine poate fi dascăl, dacă nu al altora, cel puţin al său.”

                                                              Director Prof. dr. Hrisanti Bulugea

Preșcolar + Primar

Nivel Clasa / grupa Nume si prenume cadru diactic Statut Studii Grad didactic
Prescolar grădiniță Mușat Carolina suplinitor superioare debutant
Primar CL. PREG. A Brănișteanu Floarea titular superioare I
CL. PREG. B Puiu Ginela suplinitor superioare definitivat
I A Neacșu Constanța titular medii I
I B Dascălu Adina titular superioare definitivat
II A Răpeanu Vasilica titular medii I
III A Dumitru Mariana titular superioare I
IV A Vespe Ioana titular superioare II
IV B Motologa Magdalena titular superioare I

 

 

 

 

 

 

 

Gimnaziu

Arie curriculara Disciplina Nume si prenume cadru didactic Statut Studii Grad didactic / Titlu stiinfic Diriginte
Limba si comunicare Lb.română Bădin Emilia Blanche titular superioare I V A
Lb.franceză Irimia Aurelia suplinitor superioare definitivat VIII A
Lb.engleză Lazăr Ecaterina suplinitor superioare debutant
Matematica si stiinte Matematică Alexandru Rodica titular superioare I VI A
Fizica Cazangiu Marinela titular superioare I
Chimie Stănescu Ioana suplinitor superioare definitivat
Biologie Dobrinoiu Marcela titular superioare I
Om si societate Istorie Necula Ionela Gabriela suplinitor superioare II
Cultură civică Nicolae Ioana titular superioare I
Geografie Drăgănescu Adriana titular superioare I / Dr. Geografie
Religie Bulugea Hrisanti titular superioare I / Dr. Stiintele Educatiei
Religie Morărașu Cristina titular superioare II
Arte Ed.muzicală Neagoe Florin Cristian suplinitor superioare debutant
Ed.plastică Boca Florin suplinitor superioare debutant
Educatie fizica si sport Ed. fizică Vasilescu Cristian titular superioare II VII A
Ed. fizică Adam Cosmin suplinitor superioare definitivat
Tehnologii Ed.tehnologică Petre Mariana titular superioare I
T.I.C. Ivan Alexandru suplinitor superioare debutant